Thẻ mở rộng bộ nhớ
JetDrive Lite 130 – JDL130
128GB/256GB

550,000950,000