Thẻ mở rộng bộ nhớ
JetDrive Lite 330 – JDL330
128GB/256GB

550,000950,000