Thẻ mở rộng bộ nhớ
JetDrive Lite 350 – JDL350
128GB/256GB

550,000950,000