Thẻ mở rộng bộ nhớ
JetDrive Lite 360 – JDL360
128GB/256GB

550,000950,000