Ổ cứng WD My Book 3.5 inch USB 3.0 Personal Storage
4TB đến 18TB

028 3983 33 99Hỗ trợ đại lý