Ổ cứng mạng WD My Cloud Home
2TB/3TB/4TB/6TB/8TB

4,500,00010,170,000