Ổ cứng SSD Samsung
860 EVO M2 Sata
250GB/500GB/1TB

028 3983 33 99Hỗ trợ đại lý