Thẻ mở rộng bộ nhớ JetDrive Lite 360 – JDL360

550,000950,000

  • 128GB
  • 256GB
Xóa