Ổ cứng di động Samsung
SSD T7 Shield Portable
1TB/2TB

3,900,0007,300,000