TS-DRam DDR3 1600 (For Desktop)

  • 4GB DDR3 1600 U-DIMM 1Rx8 1.5V
  • 8GB DDR3 1600 U-DIMM 2Rx8 1.5V

Sản phẩm Order. Vui lòng liên hệ EAVN để nhận báo giá!

Liên hệ nhận báo giá
Danh mục: