Cú lừa Bitcoin Xanh khiến dân đầu cơ ổ cứng điêu đứng

Từ tháng 5/2021 trở lại đây, đồng Bitcoin Xanh – CHIA nổi lên trở thành một trong những crypto đáng chú ý nhất trên thế giới. Không chỉ vì giá trị tăng chóng mặt mà còn vì cách đào CHIA khác so với các crypto cũ. Thay vì card đồ họa, người nông dân có thể đào Chia […]