Eternal Asia Việt Nam Team Building “KẾT SỨC MẠNH – NỐI THÀNH CÔNG” 2022

Ngày 20,21,22 tháng 05/2022 vừa qua, Công ty Eternal Asia Việt Nam đã tổ chức thành công tốt đẹp buổi Team Building nhằm gắn kết ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV Công ty. Chương trình Teambuilding “KẾT SỨC MẠNH – NỐI THÀNH CÔNG” của Eternal Asia Việt Nam đã diễn ra tại Thành phố […]