Quên mật khẩu ổ cứng phải làm sao?

Nhiều bạn có thói quen đặt mật khẩu cho ổ cứng khi bạn có những dữ liệu quan trọng lưu trên đó mà không muốn chia sẻ cho bất cứ ai. Tuy nhiên bỗng một ngày bạn không thể nào nhớ nỗi mật khẩu để truy cập vào ổ cứng. Vậy trường hợp quên mật […]