Lý giải nguyên nhân ổ cứng hiển thị sai dung lượng?

Nếu bạn quan tâm đến ổ cứng, USB hay các thiết bị lưu trữ khác, bạn sẽ thấy khi định dạng hay kiểm tra dung lượng, chúng sẽ có ít hơn so với dung lượng được thông báo. Hôm nay, EAVN sẽ giải thích cho bạn biết tại sao ổ cứng hiển thị sai dung […]