Giải pháp lưu trữ dữ liệu toàn diện dành cho tổ chức y tế

Các tổ chức y tế cần phải đối mặt với vụ tấn công ransomware, nhu cầu lưu trữ khổng lồ và hàng trăm camera giám sát cần được theo dõi 24/7. Giải pháp sao lưu phòng chống tấn công ransomware Triển khai giải pháp bảo vệ dữ liệu đáng tin cậy chính là một việc […]