Hệ điều hành TOS của NAS TerraMaster

TerraMaster là thương hiệu nổi tiếng chuyên sản xuất các thiết bị lưu trữ Das, Nas cho cá nhân và doanh nghiệp. Một thiết bị lưu trữ muốn hoạt động được phải cài đặt một hệ điều hành. Hiện nay, với mỗi hãng sản xuất, một thiết bị NAS sẽ sử dụng hệ điều hành […]