logo logan APC

Easy-UPS On-Line APC SRV

Easy-UPS On-Line APC SRV 230V là lời đề cử tuyệt vời cho các chuyên gia IT trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây là dòng UPS On-Line linh hoạt và dễ sử dụng, cung cấp khả năng bảo vệ nguồn tiên tiến trong điều kiện không ổn định, đảm bảo kết nối nhất quán và đáng tin cậy.
bộ lưu điện easy-ups on-line apc SRV1KIL 1000va/800w chính hãng
bộ lưu điện easy-ups on-line apc srv2krik-e 2000va/1800w
bộ lưu điện easy-ups on-line apc srv3ki-e 3000va/2700w
bộ lưu điện easy-ups apc srv6krirk rackmount 2u 6000va/6000w chính hãng