logo logan APC

APC Smart-UPS On-Line

Dòng Smart-UPS On-line của APC cung cấp nguồn điện Double-conversion on-line mật độ cao, bảo vệ cho server, mạng thoại / dữ liệu, phòng thí nghiệm y tế và các ứng dụng công nghiệp nhẹ. 

Chúng có khả năng hỗ trợ tải từ 1k đến 20kVA dưới dạng tháp hoặc rackmount từ 2U đến 12U. Khi các hệ thống quan trọng trong kinh doanh yêu cầu thời gian duy trì điện tính bằng giờ, APC Smart-UPS On-Line có thể được cấu hình với các bộ pin phù hợp để đáp ứng nhu cầu thời gian chạy khắc nghiệt. 

smart-ups on-line apc srt5kxli 5000va/4500w
bộ lưu điện smart-ups online apc SRT6KXLI 6000va/6000w chính hãng
bộ lưu điện smart-ups online apc srt10krmxli rackmount 6u 10000va/10000w chính hãng
bộ lưu điện smart-ups online apc srt8krmxli rackmount 6u 8000va/8000w chính hãng