Nhà phân phối BeeDrive và BeeStation hàng đầu Việt Nam

Công ty TNHH TM-DV Eternal Asia Vietnam (EAVN) là đối tác chính hãng của Synology (công ty mẹ của thương hiệu) từ năm 2013 và là nhà phân phối BeeStation và BeeDrive chính hãng được ủy quyền tại Việt Nam. 

Về chúng tôi →

Phân phối Synology →