Hiển thị tất cả 7 kết quả

Internal Hard Disk Drive (IHDD)

Gói ổ cứng HDD NAS N300

Internal Hard Disk Drive (IHDD)

Gói ổ cứng Toshiba X300 Performance

Internal Hard Disk Drive (IHDD)

Ổ cứng Toshiba S300 6TB Surveillance HDD

4,090,000

Internal Hard Disk Drive (IHDD)

Ổ cứng Toshiba S300 2TB Surveillance

1,380,000

Internal Hard Disk Drive (IHDD)

Ổ cứng Toshiba X300 8TB Performance

6,350,000