Ổ cứng di động Samsung SSD T7 Shield Portable 1TB/2TB/4TB

3,900,0007,300,000