Ổ cứng di động SSD
Samsung T7 Portable
500GB/1TB/2TB

2,400,0006,800,000