GIẢI PHÁP LƯU TRỮ DỮ LIỆU TOÀN DIỆN - AN TOÀN - ĐÁNG TIN CẬY

Được thành lập vào năm 2010, trọng tâm của TerraMaster là các sản phẩm lưu trữ kỹ thuật số. Để phù hợp với bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, TerraMaster đã phát triển một dòng sản phẩm đặc biệt, bao gồm cả thiết bị lưu trữ trực tiếp và thiết bị lưu trữ gắn mạng.

Eternal Asia Vietnam là đối tác chính hãng của TerraMaster được ủy quyền tại Việt Nam. Với sứ mệnh đa dạng hóa thị trường công nghệ trong nước, chúng tôi mang đến các thiết bị, giải pháp lưu trữ và backup toàn diện của TerraMaster cho nhiều quy mô doanh nghiệp khác nhau cũng như môi trường gia đình.

Hỗ trợ dự án & đại lý
chứng nhận nhà phân phối terramaster chính hãng eavn