Synology ECC RAM Module Kit, 2 x 8GB (RAMEC1600DDR3-8GBX2)

Applied Models:

  • Synology DiskStation: DS3615xs
  • Synology RackStation: RS18016xs+, RC18015xs+, RS3614xs+, RS10613xs+, RS3413xs+, RS3617xs, RS3614xs/RS3614RPxs
028 3983 33 99Hỗ trợ đại lý