Synology Mesh Router MR2200ac

  • CPU: Quad Core 717 MHz
  • Memory: DDR3 256 MB
  • Antenna type: 2T2R high-performance internal antenna (2.4 GHz / 5 GHz)
  • LAN Port: 1 x Gigabit
  • WAN Port: 1 x Gigabit
028 3983 33 99Hỗ trợ đại lý