Ổ cứng di động WD
My Passport Ultra 2.5″ USB 3.0
1TB/2TB/4TB

1,890,0004,890,000