Ram Predator Vesta II RGB DDR5 Memory

  • Lên đến 5200 MHz
  • CPU Core thế hệ thứ 12
  • Hỗ trợ XMP 3.0
  • DDR5