Synology RackStation RS2418+

  • CPU: Intel Atom C3538 Quad Core 2.1 GHz
  • Memory: 4 GB DDR4
  • Internal HDD/SSD: 3.5″ SATA HDD or 2.5″ SATA HDD, or 2.5″ SATA SSD
  • Max Internal Capacity: 144 TB (12 TB drive x 12)
  • Maximum Capacity with Expansion Units: 288 TB (12 TB drive x 12)

Sản phẩm dự án. Vui lòng liên hệ với EAVN để nhận giá tốt 

028 3983 33 99Hỗ trợ đại lý