Expansion Unit RX2417sas

  • Compatible drive type: 24 x 2.5″ SAS/SATA HDD/SSD (drives not included)
  • External ports: 1 x SAS IN, 1 x SAS OUT
  • Weight: 16.6 kg

Vui lòng liên hệ EAVN để nhận giá tốt!

028 3983 33 99Hỗ trợ đại lý