Exascend CFB300 CFexpress Type-B PCIe Gen3 x2

  • PCIe Gen3 x2, CFexpress Type B
  • 3D TLC NAND 176 lớp
  • Dung lượng: 128GB – 1TB
  • Hiệu suất duy trì: lên tới 1.800 MB/s
  • Nhiệt độ hoạt động: -40°C to 85°C
  • Công nghệ Exascend: TCG Opal; Conformal coating; IP67
028 3983 33 99Hỗ trợ đại lý