Ổ cứng di động WD
Black P10 Game Drive
2TB/4TB/5TB

3,250,0005,620,000