Exascend microSD500

  • SD 6.0
  • 3D TLC NAND 176 lớp
  • 8GB – 16GB (pSLC) và 32GB – 256GB (TLC)
  • Hiệu suất: lên tới 90MB/s
  • Nhiệt độ hoạt động: -40°C to 105°C
  • V30, chuẩn A2. IP67.
028 3983 33 99Hỗ trợ đại lý