Exascend PA4 SSD NVMe 1.4 PCIe Gen 4 x4 U.2 (7mm)

  • PCIe Gen4 x4 / NVMe 1.4
  • U.2 (7mm)
  • 3D TLC NAND 176 lớp
  • Dung lượng: 1TB – 8TB
  • Hiệu suất duy trì: đến 3500 MB/s
  • Nhiệt độ hoạt động: -40°C đến 85°C
  • Công nghệ Exascend: Conformal Coating; Underfill; ATC; SuperCruise.
028 3983 33 99Hỗ trợ đại lý