RAM DDR4 Neo Forza PnP

DDR4 3200 MHz – 2400 MHz
32GB (1x32GB) – 4GB (1x4GB)
1,2V
Lên đến 10 Layers PCB
Tiêu chuẩn JEDEC
Hạng công nghiệp và thương mại
Khả năng tương thích rộng
System Builders

028 3983 33 99Hỗ trợ đại lý
Danh mục: , Thẻ: