RAM DDR3 Neo Forza PnP

  • DDR3 1600MHz – 1066MHz
  • 16GB (1x8GB) – 2GB (1x2GB)
  • 1.35V / 1.50V
  • Lên đến 10 lớp PCB
  • Tiêu chuẩn JEDEC
  • độ công nghiệp và thương mại
  • Khả năng tương thích rộng
  • System Builders
028 3983 33 99Hỗ trợ đại lý
Danh mục: ,