Thiết bị lưu trữ DAS TerraMaster D5-300

  • Số khay ổ cứng: 5
  • Tương thích ổ cứng: 3.5″ SATA HDD, 2.5 ” SATA HDD, 2.5″ SATA SSD
  • Hệ thống tệp: FAT 32, FAT 16, NTFS và EXT4
  • Dung lượng tối đa: 100TB (ổ 20 TB x 5) (Dung lượng sẽ thay đổi tùy theo loại RAID)
  • Hỗ trợ nhiều chế độ RAID
028 3983 33 99Hỗ trợ đại lý