Thiết bị lưu trữ DAS TerraMaster D16-Thunderbolt 3

89,550,000

  • Bộ điều khiển RAID phần cứng,
  • Tốc độ truyền 2817 MB / s trong chế độ mảng RAID 0
  • Dưới RAID 6, thiết bị có thể đạt tốc độ 2480 MB / s.
Mã: D16-Thunderbolt 3 Danh mục: ,