Thiết bị lưu trữ DAS TerraMaster D16 Thunderbolt 3

  • RAID cấp chuyên nghiệp 16 khay
  • Tốc độ truyền 2817 MB/s trong chế độ mảng RAID 0
  • Dưới RAID 6, thiết bị có thể đạt tốc độ 2480 MB/s
028 3983 33 99Hỗ trợ đại lý
Mã: D16-Thunderbolt 3 Danh mục: , Thẻ: , ,