Exascend PE4 SSD E1.S NVMe 1.4 PCIe Gen 4 x4 (5.9mm/15mm)

  • PCIe Gen4 x4 / NVMe 1.4
  • E1.S (5.9mm/15mm gồm vỏ)
  • 3D TLC NAND 176 lớp
  • Dung lượng: 1TB – 8TB
  • Hiệu suất duy trì: đến 3500 MB/s
  • Nhiệt độ hoạt động: 0°C đến 70°C
  • Công nghệ Exascend: ATC; SuperCruise.
028 3983 33 99Hỗ trợ đại lý