Exascend PI3 SSD NVMe 1.2 PCIe Gen 3 x4 U.2 (7mm/15mm)

  • PCIe Gen3 x4 / NVMe 1.2
  • U.2 (Standard 7mm & 16TB 15mm)
  • 3D TLC NAND
  • Dung lượng: 480GB – 16TB
  • Hiệu suất duy trì: đến 3500 MB/s
  • Nhiệt độ hoạt động: -40°C đến 85°C (Standard) | -30°C đến 70°C (16TB)
  • Công nghệ Exascend: ATC; SuperCruise
028 3983 33 99Hỗ trợ đại lý