Thẻ nhớ Exascend CFast 2.0 Z Cam Certified

  • Đạt chứng nhận bởi Z Cam
  • Dung lượng: Từ 128GB đến 512GB
  • Đọc tuần tự lên đến 520MB/s
  • Ghi tuần tự lên đến 500MB/s
  • Hỗ trợ trọn đời
028 3983 33 99Hỗ trợ đại lý