Exascend SI4 SSD SATA-III mSATA

  • SATA-III 6GB/s
  • 3D TLC NAND 176 lớp
  • Dung lượng: 120GB – 1TB
  • Hiệu suất duy trì: đến 550MB/s
  • Nhiệt độ hoạt động: -40°C đến 85°C
  • Công nghệ Exascend: ATC; SuperCruise.
028 3983 33 99Hỗ trợ đại lý