Ổ cứng di động WD
Black D50 Game Dock SSD
1TB/2TB

14,000,00017,590,000