Ổ cứng di động WD
Black D50 Game Dock SSD
1TB/2TB

028 3983 33 99Hỗ trợ đại lý