Ổ cứng di động WD
Black P50 Game Drive SSD
500GB/1TB/2TB/4TB

028 3983 33 99Hỗ trợ đại lý