Ổ cứng di động WD
Black P50 Game Drive SSD
500GB/1TB/2TB/4TB

5,390,00023,690,000