Ổ cứng di động WD
Black P10 For XBox
3TB/5TB

028 3983 33 99Hỗ trợ đại lý