Ổ cứng di động WD
Black P10 For XBox
3TB/5TB

4,500,0005,820,000