Samsung NAND dự kiến tăng giá 20% mỗi quý

samsung dự kiến tăng giá 20% mỗi quý

Theo nguồn thông tin đáng tin cậy, bộ nhớ điện tĩnh flash NAND của Samsung dự kiến tăng 20% mỗi quý, điều này có thể dẫn đến sự tăng giá của các dòng Samsung SSD di động hay SSD gắn trong.