Ổ cứng di động
Samsung SSD T7 Touch
500GB/1TB/2TB

3,900,0007,300,000